skip to Main Content

Holdet bag Forlaget Fibonacci

ANNETTE CARLSEN

bladtegner og illustrator. Illustrerer til både aviser, undervisningsmaterialer og bøger – bl.a. den succesfulde serie om Lasse Leif.

HELLE MADSEN

(Frk. Madsen) grafisk designer. Skaber farverige undervisningsmaterialer for børn og unge for bl.a. Alinea, arc, Experimentarium, Teknisk Museum og Gyldendal

METTE POPP-MADSEN

forfatter og psykoterapeut, samt tidligere forlagsredaktør hos Gyldendal, Hans Reitzels Forlag og Dansk Psykologisk Forlag.

IDA TOLDBOD

(Poco Piu) forfatter. Udvikler og producerer interaktive undervisningsmaterialer for bl.a. DTU Space, DMI og Experimentarium.

FIBONACCI

Navnet Fibonacci refererer til den såkaldte Fibonacci-talrække.

Her er hvert nyt tal i rækken summen af de to foregående: 0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34 …

Talrækken vokser på en måde, som minder overraskende meget om, hvordan naturen, herunder planter, udvikler sig. Og i Det gyldne snit spiller Fibonacci-talrækken også en rolle.

Navnet Forlaget Fibonacci er inspireret af verdens overraskende sammenhænge og de måder, vi oplever dem på.

Forlaget Fibonacci formidler komplekse emner på en lettilgængelig og legende måde

Back To Top